Selecteer een pagina

Werkwijze: Programma

Komt hier nog een titel?

Het 4P-performancemodel is nodig om in fase 1 de gewenste performancedoelen en de blokkerende factoren in de organisatie te identificeren.

Afgeleid hiervan ontstaan de 70:20:10 ontwerpcriteria en is het mogelijk een 70:20:10-proof programma te ontwikkelen. Dat is een programma, waarbij consistent ‘verkeerd om’ is geredeneerd. Dit is nodig om te vermijden dat het een 10-20-70 programma is, waarbij het ontwerp is gebaseerd op het formele leren (10), waaraan kennisdeling (20) en opdrachten in de praktijk zijn toegevoegd (70).

Dat is niet de bedoeling van onze interpretatie en toepassing van 70:20:10 principes. In de stappen Praktijk en Prestatie van het 4P-performancemodel benutten wij consequent de 70:20:10 principes om te komen tot de gewenste (en afgesproken) prestaties.

Noot: De ratio in de getallenreeks 70:20:10 is te mooi om de werkelijkheid te kunnen verklaren. De getallen 70:20:10 noch de onderlinge ratio, zijn wat ons betreft voorschrijvend (prescriptief) bedoeld. 70:20:10 is een beschrijvend (descriptief) referentiemodel om te illustreren dat leren in organisaties plaatsvindt door te werken (70) en samen te werken (20) en niet beperkt blijft tot het volgen van trainingen (10). De getallen én de ratio’s herinneren ons eraan dat mensen het meeste leren door (samen) te werken.

De aanpak met het 4P-Performancemodel

Click op de betreffende ‘P’ voor een toelichting

Wij verbinden leren en presteren

In cocreatie en op maat voor uw organisatie.

12 + 11 =