Selecteer een pagina

Wij ondersteunen uw organisatie en mensen te ontwikkelen met impact.

Innovatieve oplossingen op de thema’s leiderschap en de ontwikkeling van vakmanschap.

Innovatieve oplossingen op de thema’s leiderschap en de ontwikkeling van vakmanschap.

Onze unieke aanpak

Wij zijn anders…

 • Vertrouw op partnerschap en
  co creatie
 • Verwacht professionaliteit én respect voor de menselijke maat
 • Reken op meetbare impact

   

Aanpak…

 • Vertrouw op een methodische aanpak: 4P-Performancemodel die in uw context werkt
 • Veronderstel programma’s mét borging
 • Reken op meetbare resultaten

Maatwerk

 • Ga uit van maximaal gebruik van bestaande kennis in de eigen organisatie
 • Werken aan oplossingen voor mens -én organisatie op en rond de werkplek (70:20:10)
 • Reken op meetbare verbetering

De Performance Alliantie is de partner voor veranderen, verbeteren, verankeren in en
van organisatievraagstukken.

De aanpak van de Performance Alliantie realiseert zichtbare impact op organisatie en mens. Dat doen we door het organisatievraagstuk altijd als startpunt te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vraagstukken over kwaliteit van de dienstverlening, transitievraagstukken,
implementatie van nieuwe technologie en digitalisering, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. We werken aan concrete en innovatieve oplossingen op de thema’s leiderschap en de ontwikkeling van vakmanschap. Met onze ervaring op deze thema’s is iedere oplossing
maatwerk.

Onze best practices

Leiderschapsontwikkeling

UWV Uitkeren stond en staat voor een aantal veranderkundige opgaven. De maatschappelijke en technologische veranderingen vragen dat de leidinggevenden van UWV Uitkeren wendbaar zijn, vooruit kunnen kijken en zich blijvend ontwikkelen. Daarnaast wordt van deze leidinggevenden gevraagd om een hefboom te zijn in de transitie naar een landelijk werkende uitvoeringsorganisatie Uitkeren.

 

 

Ontwikkeling vakmanschap

Ontwikkeling Vakmanschap

Het UWV Werkbedrijf (Werkbedrijf) stond als divisie voor een forse uitdaging. Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt werden onvoldoende snel naar werk geleid. Daarnaast had de dienstverlening via het digitale portal een negatief effect op de
klanttevredenheid. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft het Werkbedrijf in overleg met het Ministerie van SZW besloten om de persoonlijke dienstverlening voor deze doelgroep opnieuw in te voeren. Ditmaal gebaseerd op een evidence based aanpak en een vastgelegde standaard met betrekking tot de kwaliteit van het klantgesprek.

Wij verbinden leren en presteren

In cocreatie en op maat voor uw organisatie.