Selecteer een pagina

Werkwijze: Presentatie

Komt hier nog een titel?

In deze stap toetsen we of de oplossingen uit het 70:20:10 ontwerp bijdragen aan de gewenste businesswaarde. Dit doen we niet alleen aan het einde, maar we meten ook tijdens het proces zodat we op tijd kunnen bijsturen. We gebruiken hiervoor het V-model van Philips & Philips met de vijf niveaus van evaluatie. Samen met de opdrachtgever voeren we de drie stappen van ‘prestatie’ uit:

  • Maken van een meetplan
    Vanaf het begin bestaat er een meetplan. Gebaseerd op de analyse staan in het meetplan de gewenste performance/resultaatdoelstellingen. Het meetplan is sturend voor het evaluatieproces, waarbij het meetbaar realiseren van impact centraal staat.
  • Dataverzameling
    In overleg met de aanbesteder stellen we de momenten en wijze van dataverzameling vast.
  • Rapportage met uitkomsten en plan voor borging
    Het borgingsplan is bedoeld om werken en leren te verduurzamen. Om het geleerde ook na afloop van het programma toe te passen en duurzaam te integreren bij de opdrachtgever.

De aanpak met het 4P-Performancemodel

Click op de betreffende ‘P’ voor een toelichting

Wij verbinden leren en presteren

In cocreatie en op maat voor uw organisatie.

14 + 5 =