Mensen en organisaties integraal ontwikkelen met impact.

Persoonlijke ontwikkeling

Leiderschap

Maatwerk trajecten

1
1

Persoonlijke ontwikkeling betekent investeren in jezelf. Als jij je gelukkig voelt, straal je dat ook uit naar anderen en je (werk)omgeving. Wij helpen medewerkers graag om hun persoonlijke ontwikkeling richting te geven.

We bieden verschillende inspirerende programma’s aan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Een greep uit het aanbod:

Assertiviteit

Je bent in de meeste gevallen tevreden over de manier waarop je samenwerkt met jouw collega’s. Toch merk je dat je in bepaalde situaties niet alles uitspreekt, met bepaalde zaken rond blijft lopen of dat je het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen. Je bent op zoek naar verbeterde inzichten in jouw gedrag en de gevolgen daarvan.

Wil je nieuwe manieren leren om met mogelijke probleem- en successituaties om te gaan? Wil je jouw persoonlijke effectiviteit vergroten? Dan is het programma Assertiviteit iets voor jou!

Resultaat
Na afloop van deze ervaringsgerichte training ben je in staat assertief gedrag te vertonen. Dat wil zeggen: je kunt voor jezelf opkomen en je treedt zelfbewuster op, met respect voor de ander. Je maakt gebruik van je persoonlijke kracht, voor jezelf én voor jouw organisatie.

Na het volgen van het programma ben je in staat om:

 • Duidelijk aan te geven wat je niet wil, wat je bedoelt en wat je grenzen zijn.
 • Aan te geven welke factoren spanning oproepen en hoe je hiermee om kunt gaan.
 • Problemen en conflicten niet uit de weg te gaan.
 • Eerder initiatieven te nemen.
 • Actiever deel te nemen aan de besluitvorming in jouw organisatie.
 • Duidelijk en daadkrachtig over te komen.
 • Kritiek en waardering op een directe manier te uiten.
 • Kritiek en waardering op een open manier te ontvangen.
 • Je eigen grenzen beter te bewaken, waardoor je minder stress en minder ziekteverzuim hebt.
 • Zelfstandiger en effectiever te worden in het uitvoeren van je eigen taken.

Dit alles resulteert in een persoonlijk assertiviteitsplan dat is vastgesteld met behulp van de trainer en een collega of je manager.

Effectief adviseren

Is kennis nog macht? De realiteit van adviserende professionals en specialisten in organisaties is anders. De krachten waarmee je te maken hebt zijn dynamisch en complex. Het leveren van een waardevolle en gewaardeerde bijdrage is een continue uitdaging. Effectieve adviesvaardigheden worden steeds belangrijker. Door de toegenomen complexiteit van organisaties zijn standaardoplossingen steeds minder bruikbaar.

Wil je meer zicht in je eigen rol, de invloed die je hebt én hoe je zelf wordt beïnvloed? Waarom gebruiken effectieve adviseurs een gefaseerde aanpak en zijn zij precies in de contracteringsfase? Hoe kun je de adviesstijl aanpassen bij het type opdrachtgever dat je adviseert?

In dit programma ontvang je handvatten om je repertoire en invloed te vergroten, zodat de organisatie nog meer profijt van je adviezen heeft.

Onderhandelen met resultaat

Onderhandelen lijkt soms wel een vak apart. Om je doelen te bereiken is het onvermijdelijk dat je zakelijk vaardig kunt onderhandelen. Vraag jij je wel eens af hoe je zakelijk correct je belang kunt verdedigen zonder iemand anders het gevoel te geven dat ie verloren heeft? Als het voor jou niet altijd even eenvoudig is om effectief te onderhandelen en te sturen op die bekende win-win, is het tijd om daar nu wat aan te doen.

Vrijwel iedereen heeft een natuurlijke aanleg om te kunnen onderhandelen. Toch blijkt het nuttig te zijn om hierover voldoende basiskennis te hebben. Dan ben je immers in staat om bewust wel of niet te kiezen voor een bepaalde manier of stijl van onderhandelen. Of je kunt bijvoorbeeld bepaalde dilemma’s sneller onderkennen. Voor iedereen is het erg handig om effectief te kunnen onderhandelen,  bijvoorbeeld met teams, ondersteunende afdelingen, met de eigen manager en soms ook met klanten. In dit programma ontwikkel je vaardigheden om tot de gewenste resultaten te komen, waarin je omgaat met de belangen van de ander en die van jezelf. Dit betekent zowel het bereiken van een optimale uitkomst als het creëren van een goede relatie.

Inhoud

 • Wat is onderhandelen?
  – Dilemma’s en paradoxen bij onderhandelen
  – Het prisonersdilemma
  – Manieren om te onderhandelen met resultaat
  – Onderhandelen in de praktijk met collega’s en bijvoorbeeld klanten
  – Omgaan met spanning en emoties
  – Harvard-onderhandelingsmethodiek (standpunt vs. belang, problemen van mensen scheiden, etc.)

Resultaat
Na het volgen van het programma ben je in staat om:

 • Effectief te onderhandelen: onderhandelen met een opbrengst zoals vooraf gepland
 • Om te gaan met emoties tijdens onderhandelingen
 • Verschillende manieren van onderhandelen te herkennen

Presenteren

Zie je ook wel eens op tegen het houden van een toespraak of het geven van een presentatie? En heb je de neiging deze situaties te vermijden? Wil je leren omgaan met de spanning? Dan ben je zeker niet de enige!

Veel mensen vinden het moeilijk om op natuurlijke wijze en met impact te presenteren. Gelukkig is het geven van een goede presentatie te leren. Effectief presenteren is geen geheimzinnige gave die voorbehouden is aan een kleine groep charismatische mensen.

Met de juiste aanpak en een goede voorbereiding kan iedereen leren presenteren. In deze training leer je hoe je overtuigend kunt presenteren en tegelijkertijd kunt ontspannen en jezelf kunt blijven. Je leert hoe je de interactie met het publiek opzoekt en omgaat met lastige toehoorders. Na afloop van deze training ben je in staat een presentatie te geven die impact heeft. Je presenteert vanuit eenvoud en verbinding met jezelf en anderen. Je hebt meer zelfvertrouwen en weet hierdoor beter om te gaan met eventuele spanning.

Resultaat
Na het volgen van het programma ben je in staat om:

 • Je persoonlijke impact te vergroten waardoor het beoogde doel van je presentatie (gemakkelijker) gerealiseerd wordt.
 • Presentaties met zelfvertrouwen, ontspanning en plezier te geven.
 • Goed verbinding te kunnen maken met je publiek en toehoorders.
 • Presentaties te geven met toegenomen zelfvertrouwen waardoor je een grotere impact in de organisatie hebt.
 • Bewuster te zijn van het (mogelijk onbedoelde) effect van je eigen presentaties.
 • Een inspirerende en boeiende presentatie te verzorgen in je werkpraktijk.

Omgaan met emotie en agressie

Binnen UWV zijn diverse programma’s beschikbaar rondom het thema omgaan met emotie en agressie. Een groot onderwerp, waar je wellicht al vaker mee in aanraking bent gekomen binnen UWV. Via agressieve of emotionele klanten, óf via eerdere programma’s die je rondom dit onderwerp gevolgd hebt.

Wil je op een verfrissende manier aan de slag met het agressieprotocol van UWV en de ABCD aanpak? Dan is dit programma iets voor jou!

Ben je weleens betrokken bij agressievolle situaties? Of wil je voorbereid zijn op potentieel spannende situaties en wil je weten hoe je de-escalerend te werk kunt gaan? Weet je wat je moet doen als er een incident is geweest? Hoe zou het zijn als je jouw aanpak en gedrag bewust kunt inzetten in de situatie waarin je je bevindt?

Tijdens dit programma leer je op effectieve wijze omgaan met agressie, waarbij je onder andere oefent met een acteur. Daarnaast leer je hoe je grip krijgt op lastige situaties waarin spanning en emoties hoog oplopen. Uitgaande van je huidige kracht leer je hoe je adequaat en respectvol kunt omgaan met agressieve personen en situaties. Doordat je je bewust bent van jezelf en jouw effect op anderen, zal je professioneler en met meer zekerheid handelen. We richten ons in dit programma niet alleen op de agressie en emotie van de ander, maar besteden ook aandacht aan jou als individu en bespreken met elkaar de grenzen van agressie binnen UWV.

Resultaat
Na het volgen van het programma ben je in staat om:

 • Agressie te herkennen en preventief te handelen
 • Het UWV agressieprotocol  toe te passen
 • Zo effectief mogelijk te handelen in een dreigende situatie
 • De-escalerend te handelen in een escalerende situatie
 • Jezelf te managen tijdens spannende situaties

Van stress naar vitaliteit

Tegenwoordig wordt het in onze maatschappij steeds vaker de gewoonte om continu te blijven presteren. Als werknemer wordt van je verwacht dat je je flexibel opstelt en jezelf blijft ontwikkelen om tegemoet te komen aan de (vaak veranderende) vereisten van de job. Het is steeds belangrijker dat je vitaliteit zo hoog mogelijk is en dat je weet hoe je stress kan ondervangen. Echter, vroeg of laat wordt iedereen in zijn leven wel eens geconfronteerd met het gevoel dat de emmer overloopt. Toch weten we vaak niet hoe we adequaat met deze gevoelens kunnen omgaan of hoe we ons leven minder gestresst kunnen maken. Herken je dit? Dan is het programma ‘Van stress naar vitaliteit’ echt iets voor jou!

Het programma biedt je een praktische opstap om zelf aan de slag te kunnen gaan. We werken op twee sporen: enerzijds het op doen van nieuwe inzichten in processen die spelen bij het ontstaan van stressklachten, anderzijds het aanleren van bruikbare vaardigheden om je eigen vitaliteit te verhogen.

Resultaat

Na afloop van deze module heb je de volgende doelen bereikt:

 • Je weet wat je energievreters en energiegevers zijn.
 • Je weet welke invloed stress op je fysieke en mentale gesteldheid heeft.
 • Je leert korte oefeningen om jezelf te ontspannen (op werk en thuis).

Je weet welke factoren invloed hebben op je vitaliteit en weet je tevens hoe deze factoren te beïnvloeden.