Voor wie werken wij niet? In Nederland hebben wij met vrijwel alle grote organisaties samengewerkt en wij doen dat nog steeds. Dat heeft te maken met onze brede vormen van dienstverlening. Die loopt uiteen van leiderschap tot talentontwikkeling, van performance consulting tot 70:20:10, van intervisie tot werkplekleren, van online oplossingen tot individuele vormen van coaching, van activerende vormen van training tot apps die het leren op de werkplek ondersteunen. Altijd in afstemming met opdrachtgevers die staan voor een professionele kijk op het ontwikkelen en presteren van de organisatie en de medewerker.

De Performance Alliantie beschikt over een rijk netwerk dat bereid is om als referentie te dienen. Daarnaast hebben wij van veel trajecten en oplossingen:

  • Een heldere beschrijving van de vraag en de gewenste uitkomsten
  • Een overzichtelijk ontwerp gebaseerd op o.a. 70:20:10
  • Inzicht in het rendement van de oplossing inclusief de leerpunten